Berichten

Cursisten kunnen berichten uitwisselen met de corrector, zonder dat zij de contactgegevens van elkaar kennen. Als nader contact gewenst is kunnen zij er zelf voor kiezen om contactgegevens met elkaar te delen.